AuctionNo. 第62回大日WEBオークション
EntryNo. 0041
MemberNo. DAINICHI
Variety Showa
note MonaLisa
Size 22 cm
Age 1
Gender unknown
Movie URL
https://youtu.be/Ymi-scy4Vvo
Back