AuctionNo. 第19回大日トヨタオークション
EntryNo. 1032
MemberNo. DAINICHI
Variety Kohaku
note WhiteX
Size 31 cm
Age 1
Gender Female no guarantee
Movie URL
https://youtu.be/6VzoVRJY0IY
Back