AuctionNo. 第49回大日WEBオークション
EntryNo. 036
MemberNo. DAINICHI
Variety Showa
note S1
Size 59 cm
Age 2
Gender Female
Movie URL
https://youtu.be/B-vROc7v07o
Back