AuctionNo. 第49回大日WEBオークション
EntryNo. 015
MemberNo. DAINICHI
Variety Kohaku
note RedTiger
Size 62 cm
Age 2
Gender Female
Movie URL
https://youtu.be/m-z_nrJvT_Q
Back