AuctionNo. 第49回大日WEBオークション
EntryNo. 005
MemberNo. DAINICHI
Variety Showa
note SuperMonster
Size 59 cm
Age 2
Gender Female
Movie URL
https://youtu.be/i0yXO3V84Gk
Back