AuctionNo. 第14回大日トヨタWEBオークション
EntryNo. 506
MemberNo. DAINICHI
Variety Showa
note Miyabi
Size 56 cm
Age 2
Gender Female
Movie URL
https://youtu.be/FgJHZfv7TeY
Back