AuctionNo. 第8回大日トヨタWEBオークション
EntryNo. 042
MemberNo. DAINICHI
Variety Kohaku
note Kinsen
Size 75 cm
Age 5
Gender Female
Movie URL
https://youtu.be/ZKM1iHc2zyA
Back