AuctionNo. 第8回大日トヨタWEBオークション
EntryNo. 015
MemberNo. DAINICHI
Variety Kohaku
note Kinsen
Size 58 cm
Age 2
Gender Female
Movie URL
https://youtu.be/IyShYYpWVW0
Back