AuctionNo. 第29回 大日オークション
EntryNo. 007
MemberNo. DAINICHI
Variety Showa
Offspring of Kokugyo
Size 52 cm
Age 2
Gender Female
Movie URL
https://youtu.be/f9TVyyrVK34
Back