AuctionNo. 第26回 大日オークション
EntryNo. 003
MemberNo. DAINICHI
Variety Kohaku
Offspring of DragonDM
Size 27 cm
Age 1
Gender unknown
Movie URL
https://youtu.be/uvv-r5OtBKQ
Back