AuctionNo. 第3回 大日トヨタオークション
EntryNo. 13
MemberNo. DAINICHI
Variety Showa
Offspring of SP.Butta
Size 31 cm
Age 1
Gender Female
Movie URL
https://youtu.be/KJ6ZGJmWdLI
Back