AuctionNo. 第3回 大日トヨタオークション
EntryNo. 04
MemberNo. DAINICHI
Variety Kohaku
Offspring of WhiteX
Size 39 cm
Age 1
Gender Female
Movie URL
https://youtu.be/NzqcRpeOGrA
Back